Publikationer

After Life Conservation plans

After Life Conservation plan för: 

 • Fågelsjön (pdf)
 • Löddeåns mynning (pdf)
 • Revingefältet (pdf)
 • Limhamns kalkbrott (pdf)
 • Tygelsjö-Gessie (pdf)
 • Falsterbohalvön (pdf)
 • Vellinge ängar (pdf)
 • Bäckhalladalen (pdf)
 • Gladsaxhallar och tobisvikheden (pdf)
 • Ravlunda skjutfält (pdf)

Rapporter

Ecosystem services in SemiAquaticLife 2016-2021 (pdf)

Socio economic effects of SemiAquaticLife 2016-2021 (pdf)

Rapport om socioekonomiska effekter inom SemiAquaticLife 2016-2021 (pdf)

Rapport om ekosystemtjänster inom SemiAquaticLife 2016-2021 (pdf)

Inventeringar av groddjur inom SemiAquaticLife i Sverige 2016-2021 (pdf)

Inventeringar av trollsländor och dykarskalbaggar i Sverige 2016-2021 (pdf

Trollsländor och dykarbaggar inom 7 utvalda Natura-2000 områden – Status före åtgärdsarbetet (pdf)

Flora- och faunainventeringar inom 4 Natura-2000 områden – Underlag till val av lokaler för habitatförbättringar (pdf)

Herptilinventeringar inom 11 Natura-2000 områden – Status före åtgärdsarbetet (pdf

Bok

Grodor ur ett skånskt perspektiv (pdf)

Folder

 • SemiAquaticLife sve (pdf

 • SemiAquaticLife eng (pdf)

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplaner för Natura 2000-områdena:

 • Fågelsjön (pdf)
 • Löddeåns mynning (pdf)
 • Revingefältet (pdf)
 • Limhamns kalkbrott (pdf)
 • Tygelsjö-Gessie (pdf)
 • Falsterbohalvön (pdf)
 • Vellinge ängar (pdf)
 • Bäckhalladalen (pdf)
 • Gladsaxhallar och tobisvikheden (pdf)
 • Ravlunda skjutfält (pdf)

Presentationer

 • Presentation Grodmöte, Malmö 171207 (pdf)

Dokumentation av workshops och seminarium