Limhamns kalkbrott

Limhamns kalbrott är, som hörs på namnet, ett kalkbrott som var i bruk fram till 1994. Idag pumpas vatten ur det gamla brottet för att det inte ska vattenfyllas. Den stäppartade miljön och det unika mikroklimatet gör att brottet hyser en mycket säregen fauna och flora. Över 1400 olika djur- och växtarter lever här och bland det mest uppmärksammade är den stora förekomsten av grönfläckig padda och kalkkrassing.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot grönfläckig padda. Två befintliga vatten som håller på att växa igen ska restaureras. Utöver grönfläckig padda kan även andra arter som större vattensalamander gynnas.

Åtgärdsplanen för Limhamns kalkbrott kan laddas ner här (pdf).

Foto: Mats Wirén
Foto: Mats Wirén