SemiAquatic Life

“Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna”

SemiAquaticLIFE er et EU støttet projekt, som har til
formal at genoprette levesteder og forbedre bestandene
af padder, krybdyr og insekter i Natura 2000-områder i det sydlige Sverige (11), Danmark (18) og Nordtyskland (9).

Projektet finansieras af EU Life Nature. ( Project LIFE14 NAT/SE/000201)

Hjemmesiden opdateres løbende