Vellinge ängar

Största delen av Vellinge ängar utgörs av Öresund medan landområdet består av låglänta betade strandängar och hedmarker. Området har ett mycket rikt fågelliv och utgör också en viktig spridningskorridor för groddjur längs kusten. Området gränsar till flera Natura 2000 – områden som också berörs i projektet.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot strandpadda och grönfläckig padda. Det ska grävas 4-5 nya vatten men även skapas ca 3 nya övervintringsmöjligheter, s.k. faunadepåer, i området. Utöver strandpaddan och grönfläckig padda kan även andra groddjursarter gynnas.