Aktuellt

Senaste från vår Facebook-sida

4 weeks ago
Peer

The planned actions of The SemiAquaticLife Project are now taking place in Natura 2000 Area no. 168, Kragevig by Præstø, situated on the south-east coast of Zeeland!
In cooperation with ... See more

1 month ago

Dagens område som undersöks för våtmarker för grönfläckig padda

1 month ago
Peer

The EU-LIFE project "SemiAquaticLife" is now under way at the former military airfield Avnø (app. 200 ha) in Natura 2000 area no. 169. In cooperation with Cofinancer Vordingborg Municipality, The ... See more

3 months ago
Peer

The SemiAquaticLIFE digging’ campaign continues on Glænø Island in Natura 2000 Area no. 162 were a larger ( 2.000 sq.m.) overgrown breeding pond of the firebellied toad, Bombina bombina🐸has ... See more

« 1 of 6 »

Grävningar Ravlunda

Åtgärderna på Ravlunda skjutfält är igång. Lyssna till ett inslag på P4 Radio Malmöhus  eller läs om åtgärderna i Skånska Dagbladet.  

Inslag dansk lokal-TV

Klicka här för att se ett inslag om SemiAquaticLife på dansk lokal-TV 

 Följ oss på Facebook för senaste projekt nyheterna