Aktuellt

Senaste från vår Facebook-sida

3 weeks ago
Peer

The EU-LIFE project "SemiAquaticLife" is now under way at the former military airfield Avnø (app. 200 ha) in Natura 2000 area no. 169. In cooperation with Cofinancer Vordingborg Municipality, The ... See more

2 months ago
Peer

The SemiAquaticLIFE digging’ campaign continues on Glænø Island in Natura 2000 Area no. 162 were a larger ( 2.000 sq.m.) overgrown breeding pond of the firebellied toad, Bombina bombina🐸has ... See more

2 months ago

Studenter från Miljövetenskap, Lunds Universitet på exkursion till våra våtmarker på Revingefältet

2 months ago
Peer

The SemiAquaticLIFE project is well under way at Glænø, Slagelse Municipality. On the coastal meadows in Natura 2000 area no. 162, 5 breeding ponds have been restored in order to secure one of ... See more

« 1 of 6 »

Grävningar Ravlunda

Åtgärderna på Ravlunda skjutfält är igång. Lyssna till ett inslag på P4 Radio Malmöhus  eller läs om åtgärderna i Skånska Dagbladet.  

Inslag dansk lokal-TV

Klicka här för att se ett inslag om SemiAquaticLife på dansk lokal-TV 

 Följ oss på Facebook för senaste projekt nyheterna