Falsterbo skjutfält

Falsterbo skjutfält är ett före detta militärt övningsfält på södra delen av Falsterbohalvön. Området består av låglänta strandängar, hedmarker samt ett mindre lövskogsområde. Hela Falsterbohalvön är en viktig flyttfågellokal. Delar av skjutfältet har röjts från buskage vilket gynnar de hotade paddorna.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot strandpadda och bred gulbrämad dykare. Ett befintligt vatten ska restaureras och det ska skapas 5 nya vatten. Det ska även göras mindre röjningar av framför allt skog på 2 platser inom projektområdet. Utöver strandpaddan och den gulbrämad dykare kan även andra arter som större vattensalamander och grönfläckig padda gynnas.