Fågelsjön

Fågelsjön är en gammal grustäkt som idag ät ett mycket välbesökt rekreationsområde nordväst om Kävlinge. Området utgörs huvudsakligen av själva sjön ”Fågelsjön” omgiven av sandiga marker med en karakteristisk torrängsflora och insekter typiska för naturtypen. I sydöstra delen av området finns 10 små pölar som skapades för att gynna strandpaddan men som idag till stor del är helt igenväxta.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot strandpadda. De befintliga små pölarna ska restaureras och det ska även skapas 7-8 nya vatten. Utöver strandpaddan kan även andra arter som citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända gynnas.

Åtgärdsplanen för Fågelsjö kan laddas ner här (pdf)

Nygrävda vatten 
Temporära vatten som blir vattenfyllda vid snösmältning/nederbörd