Revingefältet

Revingefältet är ett militärt övningsfält men även ett välbesökt rekreationsområde, särskilt  populärt bland fågelskådare. Området utgörs till stor del av betat hedlandskap med omväxlande fuktiga och torra gräsmarker. Den regelbundna körningen med pansarfordon skapar öppna sandiga partier och ”störda miljöer” som är viktiga för inte minst många hotade insekter. I början av 1900-talet skedde en omfattande torvbrytning i området vilket har skapat flertalet dammar.

Planerade åtgärder 

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot strandpadda och lökgroda. Åtta befintliga vatten som håller på att växa igen alternativt blivit invaderade av den invasiva vattenpesten ska restaureras, 4 för strandpadda och 4 för lökgroda. Det ska även skapas 7 nya vatten för lökgroda. Utöver strandpadda och lökgroda kan även andra arter som större vattensalamander, bredkantad dykare och citronfläckad kärrtrollslända gynnas.

Åtgärdsplanen för Revingefältet kan laddas ner här (pdf)