Kontakta oss

Kontakt- Sverige

Kristian Nilsson, Länsstyrelsen Skåne
tfn. +46(0)10-224 15 20
epost: kristian.nilsson@lansstyrelsen.se

Marika Stenberg,  Ekoll AB
tfn. +46(0)70-483 08 50
epost: marika.stenberg@ekoll.net

 

Kontakt- Danmark

Lars Briggs, Amphi Consult
tfn: +45 22 92 78 59
epost: lb@amphi.dk

Marzenna Rasmussen, Amphi consult
tfn: +45 22 21 07 97
epost: mr@amphi.dk

 

Kontakt- Tyskland

Hauke Drews, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
tfn. +49(0)431-210 90 402
epost: hauke.drews@stiftungsland.de

Tillgänglighet för semiaquaticlife.se/eu

Länsstyrelsen Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur semiaquaticlife.se/eu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från semiaquaticlife.se/eu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1–5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

·         skicka e-post till kristian.nilsson@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

 

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men är under utveckling.