Löddeåns mynning

Löddeåns mynning består av långgrunda sandstränder och betade havsstrandängar. Vegetationen består av söt- och saltvattenpåverkad fuktängsvegetation varierat med torrängsvegetation. Det finns även ett stort bladvassområde som tillsammans med havsstranden och åmynningen skapar bra förutsättningar för häckande och flyttande fåglar.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot lökgroda. Avsikten är att restaurera en befintlig märgelgrav samt skapa 5 nya vatten. Kring Vikhög, norr om Löddeån finns idag en av få livskraftiga bestånd av lökgroda. Härifrån ska rom samlas in för att göra utsättningar i de nyskapade vattnen. Utöver lökgrodan kan även andra arter som den pudrade kärrtrollslända gynnas.

Åtgärdsplanen för Löddeåns mynning kan laddas ner här (pdf).

Nygrävda vatten vid Löddeåns mynning