Bäckhalladalen

Bäckhaladalen, strax nordväst om Simrishamn, är ett välhävdat utmarkslandskap med varierande med inslag av rikkärr och kalkfuktängar, lövskogar, torra hedar och berg i dagen. Här finns en mycket rik flora och fauna samt unika geomorfologiska landformer. Landmiljöerna i Bäckhalladalen är optimala för alla arter av groddjur och här finns också Skånes största population av hasselmus.

Planerade årgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot klockgrodan. Det ska grävas 3 nya vatten inom området. Utöver klockgrodan kan även andra arter som större vattensalamander och citronfläckade kärrtrollsländan gynnas.