Projektområden

Inom projektet arbetar vi i 11 områden i Skåne, 18 områden i hela Danmark och 9 områden i norra Tyskland.