Ravlunda

Ravlunda är ett militärt skjutfält men även ett populärt rekreationsområde under perioder då det inte är några militära övningar. Området utgörs till stor del av betad sandstäpps- och gräsmarksvegetation samt angränsande skogsmiljöer. De regelbundna militära övningarna skapar öppna sandiga partier och ”störda miljöer” som är viktiga för inte minst många hotade insekter.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot strandpadda. Sex befintliga vatten som håller på att växa igen med den invasiva vattenpesten ska restaureras och det ska även skapas 10 nya vatten. Utöver strandpadda kan även andra arter som långbensgroda, lövgroda, större vattensalamander, citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända gynnas.

Åtgärdsplanen för Ravlunda kan laddas ner här (pdf)