Publikationer

Rapporter

 • Trollsländor och dykarbaggar inom 7 utvalda Natura-2000 områden – Status före åtgärdsarbetet (pdf)

 • Flora- och faunainventeringar inom 4 Natura-2000 områden – Underlag till val av lokaler för habitatförbättringar (pdf)

 • Herptilinventeringar inom 11 Natura-2000 områden – Status före åtgärdsarbetet (pdf

Folder

 • SemiAquaticLife sve (pdf

 • SemiAquaticLife eng (pdf)

Åtgärdsplaner

 • Åtgärdsplan för Natura 2000-området Fågelsjön, SE0430174, Kävlinge kommun (pdf)

 • Åtgärdsplan för Natura 2000-området Limhamns kalkbrott, SE0430157, Malmö stad (pdf)

 • Åtgärdsplan för Natura 2000-området Löddeåns mynning, SE0430091, Lomma kommun (pdf)

 • Åtgärdsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240, Simrishamns kommun (pdf)

 • Åtgärdsplan för Natura 2000-området Revingefältet, SE0430113, Lunds kommun (pdf)

Presentationer

 • Presentation Grodmöte, Malmö 171207 (pdf)

Dokumentation av workshops och seminarium