Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode skov 

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Roden Skov er et af de større skovområder i det sydlige Jylland. Skoven er udpeget til national seværdighed og den er karakteriseret ved sit kuperede terræn og store variation med søer, vandløb og åbne græsningsarealer. Bøg er hovedtræarten. Det meste af skoven benyttes til skovdrift, men på grund af sin skønhed bliver den også brugt af mange mennesker og den rummer større naturværdier, ikke mindst de åbne afgræssede arealer med titusindvis af orkideer samt de fine urørte skovstykker med meget gamle bøgetræer.

Hovedformålet med SemiAquaticLife-projektet i skoven er at skabe bedre sammenhæng mellem bestandene af stor vandsalamander (Triturus cristatus) ved at hæve vandstanden i lavbundsområder. For at sikre forståelse og støtte til projektet, vil lokalbefolkningen blive informeret.

EU LIFE projektet ledes af Länsstyrelsen Skåne og Naturstyrelsen (NST) er partner i projektet. Den lokale projektleder og kontaktperson i Naturstyrelsen Sønderjylland er skovfoged Martin Reimers (mre@nst.dk).